תמר ההרצאה היתה בדיוק בזמן הנכון הטיפים הבריאים לקיץ מרענן ומרזה, הידע שלך עצום וכיף לשמוע אותך,
קובי לוי