התחלתי תהליך תזונה בריאה עם תמר. אני אומנם בשלב די ראשוני של התהליך, אבל כבר רואה תוצאות יפות
רוצה לציין את מקצועיות של תמר, שמלווה בהמון סובלנות לשאלות רבות
ומגוונות.
ממליצה למי שרוצה לנסות להכנס לאורח חיים בריא
ושיהיה לכולם בהצלחה,

שרהל'ה קולברג